Studia przypadków

Jak zwiększyć sprzedaż - case studies

Sekcja studiów przypadków jest częścią platformy dwukierunkowej SMS. Pokazuje praktyczny sposób wykorzystania swoich funkcji w istniejących firmach. Podaje rzeczywiste przykłady użycia. Na przykład wysyłanie powiadomień o sprzedaży, potwierdzenie zamówień przez SMS lub przypomnienia o terminach płatności. Pomaga nam to zrozumieć, w jaki sposób platforma 2way poprawia marketing. Poprawia również to, jak dobrze możemy rozmawiać z klientami.